trivsel - relationer - læring

Vejen til højere trivsel, øget læring og stærkere relationer er inspirerende, lærerig og propfuld af mentale vitaminer.

Ønsker I at styrke og udvikle jeres arbejde med relationer, læring og trivsel? Gennem foredrag, kurser og personlige rådgivningsforløb med Nadia Holmgren, cand.pæd.pæd.psyk., får I konkrete værktøjer og ny viden om psykologi og pædagogik. Det er forskning oversat til praksis. Og det virker!